skip to content
Primary navigation

Markaad iskuul dhigato

Si aad xaq ugu yeelato lacagta ceymiska shaqa-la'aanta, waa in aad diyaar u tahay shaqo iyo in aad si joogto ah shaqa-raadis u tahay. Taas macnaheedu waa:

  • Inaysan jirin wax hadda kaa hor istaagi kara inaad shaqeysato haddii shaqo lagu siiyo, iyo;
  • Inaad toddobaad kasta raadsaneyso shaqo aad aqoon u leedahay.

Dadka iskuul dhigta – gaar ahaan iskuul maalin kasta ah – macnaheedu waa in aysan diyaar u ahayn in ay shaqo aadaan ama inaysan xaqiiqa ahaantii shaqa-raadis ahayn. Dadka kale, iskuulkoodu waa saacado yar oo si fiican ayey shaqo u raadsan karaan toddobaad kasta (oo isla marka ay shaqo helaan waa ay bilaabi karaan). Si aad xaq ugu yeelato lacagta ceymiska shaqa-la'aanta waxa ay ku xiran tahay xaaladdaada.

Codsigaaga bilowga ah ee ugu horreeya, iyo sidoo kale toddobaadyada ku xiga ee codsiga lacagta, waxaa khasab ah in aad noo soo sheegto haddii aad iskuul dhigato. Sidoo kale waa inaad noo soo sheegto sida uu iskuulkaad dhigato saameyn ugu leeyahay shaqa-raadiska iyo sidaad adigu diyaar u tahay. Shaqaaluhu waxa ay macluumaad kasta u adeegsan doonaan si loogu go'aamiyo lacagta shaqa-la'aanta ee aad xaqa u leedahay.

Dadka oo ay xaaladahoodu kala duwan yihiin awgood, waxaan badanaa u sheegnaa qof kasta oo ay ku dhacday shaqa la'aan in uu soo codsado ceymiska shaqa-la'aanta. Adigu keliyaa ha iska go'aansan in aadan xaq u lahayn. Sharcigu waa adag yahay oo MARNABA lagaama filayo inaad ogaato markaad ku khasban tahay inaad codsato.

Xaq u yeelashada PUA ee Ardeyda dugsiga sare

Sharciga CARES Act waxa uu ka kooban yahay barnaamijyo badan oo cusub oo ay maalgeliyaan federaalka oo ah ceymiska shaqa-la'aanta si loo caawiyo dadka uu saameeyey xanuunka COVID-19.

Mid ka mid ah barnaamijyadaas oo ah Taakuleynta Shaqa-laanta Xanuunka Faafaya Awgiis (Pandemic Unemployment Assistance ama PUA), waxa loo hayaa:

  1. Qofkaan xaq u lahayn lacagta ceymiska shaqa-la'aanta caadiga ah
  2. Qofka ay ku dhacday shaqa-la'aan oo ay sababtuna tahay COVID-19
  3. Qofka ka soo baxa sharuudaha shaqa-raadiska ee xaqa u yeesha

Sida uu dhigayo sharciga Minnesota ee la ansixiyey 1998, ardeyda dugsiga sare sharci ahaan xaq uma laha ceymiska shaqa-la'aanta caadiga ah. Hase yeeshee, go'aan la soo saaray mar dhow ayaa dhigaya in qaar ka mid ah iskuuleydu heli karaan PUA.

back to top