skip to content
Primary navigation

Ku soo Dhawaada Barnaamijka Caymiska Shaqo la’aanta ee Minnesota

COVID-19

Haddii uu COVID-19 shaqadaada saameyn ku yeeshay, soo garaac Adeegga Macaamiisha ee Ceymiska Shaqada (UI) Jimce kasta, 8-da ilaa 4:30 si aad codsigaaga u soo gudbiso. Turjubaan waa laguu diyaariyey. Waxaan rabnaa inaad caawimaad naga hesho.

Isku day in aad intarnetka codsigaaga ku soo gudbiso (Axad ilaa Jimce 6-da subixii ilaa 8-da fiidkii).

  1. Barnaamij turjumaad ah oo la yiraahdo Google Translate: Google waxa uu barnaamijkiisa lagu galo intarnetka kuugu hayaa turjumaad bilaash ah. Waa barnaamij si toos ah qoraal kasta intarnetka kuugu turjumaya. Si aad ula soo degto barnaamijkaas, waa in aad haysato barnaamijka lagu galo intarnetka ee Google Chrome (oo si bilaash ah ayaad ku heleysaa). Guji halkan si aad ula soo degto
  2. Barnaamijka intarnetka ee Google Translate: Waa barnaamij aad ku sameyn karto in aad soo koobiyeysato qoraalka bogga Codsiga Ceymiska Shaqa-la'aanta (Unemployment Insurance Application) dabadeedna ku dhejiso bogga Google Translate. https://translate.google.com/
  3. Yandex Translate: Waa barnaamij aad sidoo kale ku sameyn karto in aad soo koobiyeysato qoraalka bogga Codsiga Ceymiska Shaqa-la'aanta (Unemployment Insurance Application) dabadeedna ku dhejiso bogga Yandex translator. https://translate.yandex.com/

Kani waa bog rasmi ah ee aad ka heleysid macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Caymiska Shaqo la’aanta ee Minnesota.

Ceymiska Dadka aan Shaqeyn waa barnaamij dowladeed ee ku caawiya marka aad shaqadaada lumiso ama badroonigaada yareeyo saacadaha shaqadaada.

Barnaamijku waxa uu ku siinayaa lacag adiga oo raadinayo shaqadaada kale. Lacagta waxay dabooshaa qeyb ka mid ah daqliga aad heshid marka aad shaqeyneysa waxaana laheli karaa muddo xadidan.

Waxaan halkaan u joognaa inaan ku caawino!

Taleefan noo soo dir haddii aad su’aalo qabto ama aad caawimaad rabto.

Qofkii taleefan soo dirayaa waa in uu sameeyo sida soo socota si uu inta lagu jiro COVID-19 si fudud ula hadlo wakiilka adeegga macaamiisha:

  • Soo hadal maalin sax ah sida ku qoran jadwalka hoose. Waa in la soo hadlo 2-da duhurnimo ka hor, oo waxay u badan tahay in laga jawaabayo taleefankaaga haddii aad na sugto oo aadan khadka ka bixin.
  • Qorsheyso inaad xoogaa sugto wakiilka aad la hadli doonto Waxaa beryahan na soo gaara taleefan aad u fara badan. Marka aad taleefanka nagu sugeyso, leyn ayaad ku jirtaa, ee ha ka bixin khadka. Haddii aad taleefanka damiso oo aad mar kale soo garaacdo leynka ayaad gadaal ka soo galeysaa.
  • Haddii aad maqasho in khadku mashquul yahay, dhowr daqiiqo sug oo ku soo celi. wait a few minutes and call again. Leynka oo mashquul ah macnihiisu waa in ay dad aad u badan leynka sugayaan, oo dad kale boos looma hayo. Qofkii leynka soo galo, waa in uusan marna ka bixin.

Dhibaatooyinka furaha

Isniin ilaa Jimce
8-da ilaa 4:30

Su'aalaha koontada

Isniin ilaa Khamiis
8-da ilaa 2-da

Taleefanka ku codso

Jimce
8-da ilaa 4:30

651-296-3644 Nawaaxiga Magaalooyinka Mataanaha ah
877-898-9090 Meelaha ka Baxsan Magaalooyinka Mataanaha ah
866-814-1252 TTY dadka dhegaha la'

Haddii aad jeclaan laheyd turjubaan, u sheeg wakiilka luuqada aad ku hadashid oo turjubaan. Ayaa lagu darayaa wacitaanka. Waxaad u baahaneysaa inaad sugtid dhoor daqiiqo inta ay ka wacayaan turjubaan.

Wixii macluumaad dheeraad ah ee sida loo waco wakiilka, fiiri Ka Hel Jawaabaha Su'aalaha Ku Saabsan Shaqala'aantaada.

back to top